-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

عصر جنگ های موشکی نزدیک شده است

منصور امان
 

 
زمان کوتاهی پس از دیدار فرستاده خامنه ای با نخُست وزیر لُبنان، وی با اعتراض به دخالت ها و اختلاف افکنی جمهوری اسلامی در این کشور، استعفا داد. آقای حریری رژیم مُلاها را مُتهم کرد که با زور اسلحه حزب الله، نقشه های خود را بر لُبنان تحمیل می کند.
کناره گیری آقای حریری پس از یک سال صدارت، به گونه رسمی به توازُنی که بین بازیگران عُمده در لُبنان، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، شکل گرفته بود، پایان داد. در این فاصله زمانی، رژیم مُلاها تمام تلاش خود را به کار بست که چشمگیرترین آنها تسلیح حزب الله به موشک های بالستیک، ایجاد کارخانه های زیرزمینی اسلحه سازی و تشدید لشکرکشی از لُبنان به سوریه است.
با خُروج نماینده سیاسی توازُن شکل گرفته در سال گذشته میلادی و بی موضوع شدن آن، دور تازه ای از جدال در لُبنان آغاز می گردد که شکل پیشبُرد آن به طور عُمده نظامی خواهد بود و شبه نظامیان حزب الله در مرکز آن قرار خواهند داشت. ناگفته پیداست که یک طرف جنگی در این میدان، رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود.
پتانسیل سراسری که این درگیری به ظاهر محلی از آن برخوردار است را می توان در شلیک موشک بالستیک به پایتخت عربستان، زمان کوتاهی پس از استعفای آقای حریری مُشاهده کرد. شبه نظامیان حوثی در یمن که از جانب رژیم مُلاها با اُلگوی ایجاد باند جنگ سالار حزب الله در لبنان پُشتیبانی و تسلیح می شوند، مسوولیت این اقدام را به عُهده گرفتند
بُحران لُبنان پروسه خطرناک و مُدهشی را به جریان انداخته است که دامنه آن بسا زود تر از آنچه حاکمان بی خرد جمهوری اسلامی می پندارند، از سطح منطقه ای نیز فراتر خواهد رفت و بازیگران قُدرتمند بین المللی و در صدر آنها آمریکا را نیز دخیل می کند.
نقشه های جاه طلبانه و شرارت بار رژیم ولایت فقیه در آن سوی مرزها، کمترین نزدیکی و همسویی با خواسته ها، نیازها و آرزوهایی که مردُم ایران هر روز در گوشه ای از کشور با صدای بُلند ابراز می کنند، ندارد. با هر وسیله مُمکن باید مانع آن شد که حاکمان جمهوری اسلامی کشور را از شیب حزب الله و حوثیها به اعماق یک بُحران ویرانگر و تباه کننده بلغزانند.