-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه

پس از ۲۰ سال، فروش کتاب بین ازبکستان و تاجیکستان از سر گرفته می‌شود

نورنگیز رستم، رادیو“آسیای میانه”، دوشنبه
پیشنهاد تجدید تجارت کتاب میان تاجیکستان و ازبکستان پس از سکوت ۲۰ – ساله تاجیکستان پیشنهاد ازبکستان در مورد راه‌اندازی فروش کتابها در قلمرو یکدیگر را استقبال کرد. سراج‌الدّین ابراناو، مدیر کارخانه واحد دولتی تأمینات و سودای “کتاب”، به رادیو“آسیای میانه”گفت، پیشنهاد جانب ازبdکستان یک پیام خوشیا ست، که مردم دو کشور سالها به این سو انتظارش را داشتند. وی افزود، هم اکنون جانب تاجیکستان منتظر مراجعت رسمی کشور همسایه است: “این مسئله‌ای هست، که باید در سطح وزارت های دو کشور حل گردد، در گذشته این مسئله‌ای بود، که گویا ۲۰-سال برسری زبان هیچ کس نبود. باید متصدیان دو جانب این موضوع را بررسی کرده، خلاصه‌های خود را پیشنهاد کنند و ما آماده‌ایم، که کار را شروع کنیم. پیش از همه باید در آن جا و در این جا شرایط مهیا کنند. دیگر مسائل، از قبیل باج گمرکی و دیگر مسایل را حل و فصل کنند ”. پیش ازاین مضراب مولاناو، معاون نخست مدیر اگینتی طبع و نشر و اطّلاعات ازبیکستان، که جهت شرکت در یک نمایشگاه بین المللی کتاب و مواد نشراتی جهان به دوشنبه آمده بود، در یک جلسه با شرکت وزیر فرهنگ تاجیکستان شمس‌الدّین آرومبیکزاده و نمایندگان افغانستان، بیلاروس، قزاقستان، ازبیکستان، امریکا، اروپا و دیگر کشورها به مقام های تاجیک پیشنهاد کرد، که فروش کتابهای ازبیکی در تاجیکستان و تاجیکی در ازبکستان راه اندازی شود. تاجیکستان و ازبیکستان دو کشور همسایه هستند، که در قلمروشان شماری زیادی تاجیک و ازبکها زندگی می‌کنند. بنا به آخرین نفوس شماری، که سال ۲۰۱۴ انجام شده است، شماری ازبیکها در تاجیکستان ۱ میلیون و ۵۵ هزار نفر، یا ۱۳، ۹۴درصد شهروندان کشور حساب شده است. بنا به نفوس شماری سال ۲۰۱۳ در ازبیکستان، حدود ۱، ۵ میلیون یا ۴، ۸درصد شهروندان آن را تاجیکان تشکیل می‌دهند. اما بنا به ارقام غیررسمی و شواهد تاریخی، در ازبیکستان شماری قابل ملاحظه تاجیکان، به ویژه در شهرهای بزرگ آن – سمرقند و بخارا به سر می‌برند، که در زمان شوروی عمداً تغییر ملیت داده شده‌اند. این سیاست در زمان اسلام کریماو ادامه‌ پیدا کرده، کار تا به جایی کشیده است، که صدها مکتب و جریده و مراکز فرهنگی تاجیکی، همزمان کتاب‌فروشی ها، که بزرگترینش دکان“تاجیک کتاب”- ا سمرقند بود، بسته شدند. در این دوران به گونه اعلان ناشده و بر آمده از حساسیت های سیاسی در ازبکستان فروش کتاب و جریده‌های چاپ تاجیکستان نیز قطع شد. در دکانهای، ویژه، شهر خجند تاجیکستان کتاب و روزنامه‌های چاپ‌شده در ازبیکستان شماری خیلی محدود مشاهده شده است، که آن هم بستگی به عرضه داشت، نه آزادی بازرگانی آنها. پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور کنونی شوکت میرزیییاو، بر خلاف دوران اسلام کریماو، ازبکستان سیاست نزدیکی با همسایگان را پیشه کرد و با گذشت بیش از یک سال این کشور توانست یخ عدم حسن تفاهم با همسایگان را بشکند. کارشناسان تاجیک می‌گویند، پیشنهاد ازبکستان به تاریخ بیش از ۲۰ – ساله قیود اعلان نشده کتاب های تاجیکی و ازبیکی در تاجیکستان و ازبکستان نقطه تمام خواهد گذاشت و گام مهمی در رشد فرهنگ دو کشور خواهد بود. عزیز نقیبزاد، بازرگان تاجیک، که با خرید و فروش کتاب میان روسیه و تاجیکستان مشغول است، می‌گوید، در اصل این تجارت نیز بر دادوستد تکیه می‌کند و هیچ جنبه سیاسی ندارد. وی افزود، امروزها هزارها جلد کتاب به منظور بازرگانی به بازارهای تاجیکستان از گوشه و کنار جهان، پیش از همه، روسیه، ایران، چین، امریکا و غیره وارد می‌شوند: “من از یک چیزنگرانم، که ما به تاجیکان ازبیکستان کتاب های قوی را عرضه کرده نتوانیم. همه‌ساله رییس جمهور تاجیکستان برای چاپ کتاب های زیادی مبلغ تخصیص می‌دهد، اما بیشتر کتاب هایی نشر می‌شوند، که کیفیت و محتوای خوب ندارند. قریب ۷۰-۷۵ درصدی، که چاپ می‌شود، به درد نمی‌خورد. حالا باید به یک چه ‌اندیشید، که بهترین کتاب ها نشر و عرضه شوند ”. کارشناسان این را هم موافق می‌دانند، که در حال موافق آمدن مصارف خدمات نشریاتی تهیه و چاپ کتابها به زبانهای تاجیکی و ازبکی در خود کشورها نیز به راه مانده شوند. به قول آنها، این وضع جبهه تجارتی و فرهنگی این روند را از سیاسی شدن آن ایمن نگاه خواهد داشت و هم موجب نزدیکی بیشتر تاجیکستان و ازبکستان خواهد شد