-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

امریکا: درافغانستان سونامی هوایی برپا می کنیم

دور تازه ای از تبلیغات رسانه ای امریکا بر مصداق رسیدن بوجی های جو از لغمان
روزنامه واشنگتن پست خبر داده است که امریکا درسال تصمیم دارد یک سونامی از قدرت هوایی درافغانستان ایجاد کند که چند سال وقت می گیرد. اشاره روزنامه به ناوگان جدید هوایی درافغانستان است که قرار است با ۱۵۹ چرخبال نظامی نوع بلک هاوک ( شاهین سیاه) جایگزین سیستم کهنه دستگاه هوایی افغانستان شود. 

این چرخبال ها از سوی خلبان های افغان هدایت شده و درعملیات نظامی نقش یک سونامی هوایی را برعهده خواهند داشت. 
داریل انسلی معاون فرمانده دراداره مشاورت هوایی امریکا گفته است که تهیه این هوا پیما ها آسان است و در واقع سرمار است. اما برای رسیدن به دم مار، یعنی آموزش پیلوت ها و خدمهه پرواز، ایجاد ساختار و تهیه قطعات، هنوز راه سختی در پیش است.
او در رابطه به آوردن شاهین های سیاه درجنگ گفت که ما ماموریت جنگی فوق العاده تهاجمی را در دستور کار قرار داده ایم. 

روزنامه واشنگتن پست سپس محاسبه ساده ای از وضعیت به دست می دهد و می نویسد با آن که شورشیان مسلح ومجهز با واسکت های انتحاری، تفنگ های تعرضی و گاه تانک های هاموی دزدیده شده مناطق بیشتری را به تسلط خود در می آورند و حملات تروریستی بر پایتخت انجام می دهند، آن ها هیچ امکانات هوایی را دراختیار ندارند.