-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۳, شنبه

مینه و آصف به «دری سازی» سیاسی نه علاقه دارند؛ نه اعتقاد

این تصمیم سیاسی از جایی دیگری آمده است و و بی بی سی دستگاهی نیست که کارمندان آن صلاحیت برهم زدن قواعد کلی آن سازمان را داشته باشند.
دری سازی ناگهانی از سوی مسئولان بی بی سی حرف و مشورۀ بانو مینه «بکتاش» و آصف معروف نیست.

من شناخت دیرینه ای ازین روزنامه نگاران و مجریان ورزیده دارم و دوره فراگیری عملی خبرنویسی معیاری در بی بی سی را برای پنج سال مدیون طنین، شادان و همچنین مدیون قاری زاده، آصف معروف و مینه بکتاش هستم.

 قطعاً این حادثه آنان را نیز غافلگیر کرده و مثل بم ساعتی در ذهن شان صدا کرده است. مینه بکتاش و آصف در فهم و کاربرد زبان فارسی – دری آن قدر مألوف اند که هرگز به طرح ودیزاین یک لباس اسمی محلی یا سیاسی برای یک زبانی که به دریای سیال ارزش ها مشابه است، نه علاقه دارند؛ نه عقیده. آن ها بیش از دیگران می دانند که مردم افغانستان درطی بیش از شصت سال که رادیو به افغانستان آمد، بدون ترجمان یا واسطه ها به بی بی سی گوش داده اند.

این تصمیم سیاسی از جایی دیگری آمده است و و بی بی سی دستگاهی نیست که کارمندان آن صلاحیت برهم زدن قواعد کلی آن سازمان را داشته باشند و پالیسی تعیین کنند. این تحول از بالا مقام ها مصوب شده است . از نظر بنده،  پروژه تسلیخ زبان فارسی اصولن دردایرۀ مسئولیت انگلیس شامل نیست اما به جنگ درحال وقوع جهانی- نیابتی با طرح ودیزاین جدید در شمال و غرب افغانستان ربط دارد.  این طرح به عنوان بخشی از اولویت سیاست خارجی بریتانیا و همکاری های مشترک با امریکا در محور افغانستان به میان کشیده شده و فکر می کنم که از همین حالا با مقاومتی فراگیر و غیرقابل پیش بینی برخورده است. قرار است در پروژه جنگ چند جانبه به منظور توفانیدن بستر باروتی بخارا وسمرقند تحت مدیریت غرب در شمال افغانستان، دست ایرانی ها از بیداری جدید حوزه بخارا که با تازیانه زنی اسلام داعشی صورت می گیرد، کوتاه باشد. نخستین مولفه اش در سطح افکارعامه همین مرزکشی زبان واحد به دو پارچه متضاد درحال اصطکاک است که همه میوه های این بازی خطرناک در سبد مدیران بین المللی جنگ چیده می شود. اما آیا چیده می شود یا آن که سبد متلاشی خواهد شد؟