-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۶, دوشنبه

پاکستان عقب درهای بسته آسیای میانه

روزنامه دیلی تایمز پاکستان نوشته است که درکشور به هم ریخته افغانستان در برابر تلاش های پاکستان به هدف ایجاد یک پیمان استوار با کشور های آسیای میانه موانع چند طرفه ایجاد شده است.  اوضاع آسیب پذیر مرزی با افغانستان چالش بزرگی را در برابر اهداف اقتصادی پاکستان نظیر پروژه انتقال دهنده گاز و نفت از آسیای میانه به پاکستان به وجود آورده است.

تقابل دو قدرت امریکا و روسیه در جنگ دراز مدت افغانستان نیز بر پیچیده گی وضعیت افزوده است. بنابرین برای پاکستان خیلی دشوار است که درچنین وضعیتی یک راه حلی در رابطه به تامین روابط سودمند با کشورهای آسیای میانه دست وپا کند.
 
این روزنامه پاکستانی مدعی است که از زمان شروع «جنگ علیه تروریزم» درپاکستان وضعیت داخلی کشور بحرانی بوده و وضع اقتصادی به طور فزاینده ای شکننده گی داشته است.

دیلی تایمز پیشنهاد می کند که  هر جمهوری آسیای مرکزی با آن که با چالش های وتحرکات مختلف رو به رو اند باید درمسایل توسعه روابط خویش به مساله اسلام اهمیت قایل شوند. پاکستان به جای آن که چشم انتظارتامین صلح درافغانستان شود، باید درجهت ایجاد تسهیلات در مسیرهای عبوری خط لوله از طریق افغانستان، روح توافقات اقتصادی را از جانب خود اجرایی کند.