-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۳, سه‌شنبه

ایران و عملیات فروپاشی شیخ ها

ایران کنونی برای اعراب، شیخ نشین ها و شهزاده های درباری به یک کابوس هولناک مبدل شده است و اوضاع به گونه ای است که عملیات محاصره وحلقه زنی ایران بر حوزه ملی اعراب توقف ناپذیر است. در چهل سالی که طلاپرستان از نوع عربستان، امارات، کویت، بحرین وقطر در دریایی از زن وطلا و تنبلی غرقه بودند، ایران از چندین مرحله تاریخی قدرت و خطرات مهیب درگذشته و حداقل برای عرب های خلیج و شبه جزیره به عنوان به فقط مزاحم بلکه به صاحب و سرنوشت آن ها تبدیل شده است. 
حالا بن سلمان جوان ظاهراً تکان خورده و فهمیده است که برای اعمال تغییرات اجتماعی و سیاسی خیلی زمان از دست رفته و لاجرم دست به تجدد بازی های غیر واقعی یازیده است که یا انقلاب بنیاد گرایی سنتی را دامن خواهد زد یا سرخود را اندرین ره از کف خواهد داد. ایران سرگرم بازی عصبیت آمیز با درباریان فروخفته در چپن وچهل تار و مشتاق مدیریت طیف های مختلف مخالفان سلاطینی است که از هرنگاه تخدیر شده اند اما سلاح هایی خریده اند که هرگاه کارفهمان امریکایی نباشند به درد شان نمی خورد و ممکن است دیر یا زود به دست ایران یا ترکیه بیفتند.
سلاله طلاپرستان معروض به فروپاشی و تجزیه است و برای پر کردن خلاء ناشی از رسیدن آن ها به خط آخر، دشمنی و رقابت میان پاکستان ترکیه با ایران نیز امری اجتناب ناپذیر است.