-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۳۰, سه‌شنبه

روزهای دشوار بی بی سی

مینه «بکتاش» و آصف «معروف» دریک زمان حساس، بدترین نیش و ضربات روانی را برای خود پیش خرید کردند. به صحنه یک تعامل وارد شدن آن هم ازین مسیر که ساکنان این مسیر درفهمیدن، ارزیابی و بازنگری تاریخ دروغ ( که ظاهرن حقیقت ابدی فرض شده بود) پرشور و پیگیر می باشند، یک لغزشی بود که زدودن صدمات آن محال می نماید.
گمان بنده برین است که موضوع یک تحول تشکیلاتی در سطح مسوولان انگریز بی بی سی بخش افغانستان درحال داغ شدن است. انگلیس ها با موجی که به راه افتاده و ازین هم شدید تر خواهد شد، زود کوچه بدل می کنند.