-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

متن فارسی کتاب «مسعود درنبرد استخباراتی»


از نشانی زیر قابل دسترس است:
http://www.mediafire.com/file/tx7ra8olzrcr7os/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C.pdf