-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۷, شنبه

تاوان تفرج عبدالله سخت خواهد بود

تاوان چند روز تا وبالا رفتن دو مقام به شدت مشغول کاخ سفید- جیمز متیس و مایک پنس-  با دکترعبدالله در امریکا سنگین برای اردوگاه ضد طالبان خواهد بود. عبدالله که در نقش اتمر ثانی از مسیر دیگری علیه مردم وارد شده، فکر می کند خدا نعمت بهروری از تفرج برایش عطا کرده است. ذوق زده گی و شعف موصوف  با راه اندازی جوی خون در برابر ورودی قصر نوین درکابل دو سوی متضاد یک معادله اند.