-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

شخص مرموزی که احمد شاه مسعود او را تا مغز استخوان شناخته بود

یونس قانونی هرچند پست و مقام رسمی در حکومت وحدت ملی ندارد مگر مسئولیت ملی واسلامی خود را فراموش نمی کند و همه اعضای فامیل خود را فدای منافع وطن کرده است؛ بدین شرح:

1: یاسر قانونی پسرش به حیث سکرتر اول سفارت افغانستان در لندن.
2: مریم قانونی دختر قانونی و عروس بسم الله خان محمدی کارمند سفارت افغانستان در لندن.
3: راشد قانونی پسر یونس قانونی مشاور در شورای امنیت.
4: نجیب امان رئیس مبارزه با تروریزم وزارت داخله برادر یونس قانونی.
5: رییس تفتيش داخلی بنام شریفی برادر یونس قانونی.
6: معاون عملیاتی امنیتی پارلمان برادر یونس قانونی.
7: شکیب شریفی مشاور در وزارت مالیه برادر زاده یونس قانونی.