-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

عشقبازی واشنگتن و پاکستان در مورد افغانستان از سر گرفته شد

نیروهای ضد طالب- حقانی باید درافغانستان با تمام قدرت برای دفاع از خود شان آماده باشند.
 

 
روزنامه دادن به حواله منابع دپلوماتیک نوشت که وزارت دفاع امریکا کنگره آن کشور را قانع کرده است که موضوع بازپرداخت پول به پاکستان را به مبارزه آن کشور برعلیه شبکه حقانی و لشکر طیبه مشروط کند.

کنگره امریکا به روز پنجشنبه لایحه ای را تصویب کرد که بخشی از آن واگذاری مبلغ ۷۰۰ میلیون دالر پول نقد به پاکستان است که ظاهرن به منظور تادیه  مخارج استقرار نیروها در امتداد مرز با افغانستان دراختیار پاکستان قرار داده می شود. اما کنگره پرداخت نیمی ازین مبلغ را به حالت تعلیق در آورده است!! در قانون مجوز کمک ها در عرصه دفاعی ملی امریکا روی دو گروه ستیزه جو هریک لشکر طیبه و شبکه حقانی انگشت گذاشته شده است. اما ازبرچیدن باروبندیل تروریست های طالبان به رهبری ملاهیبت الله کدام صدایی به گوش نمی رسد.

منابع مختلف از جمله رسانه های هندی گزارش کرده اند که وزارت دفاع امریکا درجلسات کمیته های دفاعی اصرار کرده اند که محاصره شبکه حقانی لزوما به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود اما با موضوع لشکر طیبه در حد انتقال پیام ها به پاکستان برخورد شود. این درحالی است که شل کردن طناب در برابر لشکر طیبه حکومت هند را دلخور کرده است.
 
منابع دپلوماتیک گفته اند که تصمیم پنتاگون جهت بیرون کردن لشکر طیبه از فهرست گروه هایی که باید از بین بروند،‌ بیانگر علاقه واشنگتن به حفظ پاکستان در کنار خودش است.

روزنامه پاکستانی لذت مندانه می نویسند که هرچند پاکستان هیچ اقدامی به هدف تضعیف شبکه حقانی نکرده است سیاستگزاران واشنگتن پاکستان را به عنوان یک کشور کلیدی و حساس به شمار می آورند. آن ها به این موضوع اشاره می کنند که پاکستان یک ملت دو صد میلیونی با طبقه متوسط فراگیر و مجهز با سلاح هسته ای است.
سیاستگران امریکایی همچنان به این واقعیت اقراردارند که پاکستان کوتاه ترین راه تدارکاتی برای نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان است.

اشاره: اعطای امتیازات مجدد به پاکستان، ادامه سیاست قبلی است و هیاهوی ظاهری به خاطر اعمال فشار بر شبکه حقانی صرفن یک خوراک تبلیغاتی برای مالیه دهنده گان امریکا و احمق سازی حکومت کابل است.