-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

پیش بینی سرنگونی دو رژیم در آسیا تا دو ساله گی حکومت ترمپ

دلیل انتشار اسناد ترور کندی و القاعده 
از نظر علی اکبر امید مهر دیپلمات ایرانی پناهنده به غرب
آنچه که امروز در صحنه بین المللی دررابطه با رژیم روی میز قرار دارد .عبارت است از:
شورش ترامپ علیه مافیای سنتی آمریکا وشرکای بین المللی اش با:
1- دستور انتشار اسناد ترور کندی بعد از 54 سال،در راستای رفع هر نوع توطئه این مافیا درحذف فیزیکی اش و تضمین ادامه حیات وبه انجام رساندن برنامه ها.

2- انتشاراسناد همکاری رژیم با القاعده پیش از انتخابات عراق (اوائل سال آینده) مقدمه ای برای انتشار اسناد همکاری نوری المالکی با داعش با هدف تعطیلی دخالت رژیم ایران در عراق و خروج بی شرط و بی هزینه ایران از هلال شیعه و تعطیلی این پروژه که زمینه را برای اضمحلال قدرت رژیم از درون تا مرحله ای که بدون تحمیل هزینه ای به مالیات دهندگان آمریکا، با اولین خیزش مردم ایران، این رژیم سرنگون گردد.

      البته هم از رژیم و هم از کره شمالی جهت حصول به مقاصد اقتصادی سیاسی و ژئوپلتیک و استراتژیک خود در خاورمیانه ،آسیای جنوبی جنوب شرقی، حداکثر استفاده را می کند.تا روزی که نوبت محو این دو رژیم با یک اجماع جهانی فرا برسد که این رخداد را در سال (اواخر سال دوم و اوائل سال سوم ریاست جمهری خویش) رقم میزند که مقدمه ای باشد برای :
1- بهره مندی اقتصادی ازین دو مسئله (شبیه آنچه که با عربستان ومتحدین اش علیه رژیم انجام داد.)
2-محو نهایی عوامل شرارت در دنیا (دو رژیم تهران و کره شمالی) داعش ، غیره،قبل از آغاز دوران دوم ریاست جمهوری بمنظور آماده کردن اذهان داخل و خارج از آمریکا مبنی بر این که، وی جهان مطلوب تری را در مقابل حریف(یکی از اعضای برجسته مافیای سنتی به عنوان کاندید ریاست جمهوری این مافیا در آمریکا) ارائه داده است.