-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۰, شنبه

حامد کرزی: نمی خواهیم حکومت ما دروازه بان امریکا باشد

 حامد کرزی می گوید: شگفت آن که من حتی قبل از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 طرفدار حضور امریکا برای نجات افغانستان بودم.حامد کرزی در گفت و گو با روزنامه انگلیسی تهران تایمز تصریح کرده است که داعش زاییده مغز امریکا و متحدانش است که به بهانه نبرد با افراط گرایی تشکیل شده است. از همین رو من از کشور های منطقه تقاضا دارم که اجازه ندهند که داعش در افغانستان گسترش یابد. 
کرزی در پاسخ به سوال دیگری گفته است که ظهور داعش درافغانستان یک پدیده داخلی نیست این گروه تروریستی بر سرزمین افغانستان رخنه کرده است. مردم ما با وحشت داعشی ها مخالف اند. 
وی گفته است: من همه روزه  با مقامات حکومت وحدت ملی در تماس هستم. ما نمی خواهیم حکومت ما دروازه بان امریکا باشد. ما بارها تاکید کرده ایم که قلمرو افغانستان نباید علیه هیچ یک از همسایه ها مورد استفاده قرار گیرد. 

ما  امیدواریم حکومت ما ( وحدت ملی) حق بلامنازع خود را از امریکا دو باره به دست بیاورد. امریکا درجستجوی رسیدن به اهداف خود از طریق جنگ در سرزمین ما است. ما بارها مخالفت خود را با این روش امریکا اعلام کرده ایم و گفته ایم که شما حق ندارید یک کشور دیگر را به خاطر اهداف خود تان نا امن بسازید.

حامد کرزی در خصوص فشار های اخیر امریکا بر پاکستان گفت: دلیل اصلی سخت گیری امریکا علیه پاکستان این است که پاکستان درمبارزه با پدیده ترور، یک سیاست اشتباه را در پیش گرفته است. دولت امریک سالیان قبل ازین پالیسی پاکستان آگاه بود. 

حامد کرزی اظهار داشت: کشورهای منطقه باید برضد دسایس امریکا که هدف از آن گسترش منازعه در منطقه است هشیار باشند. شگفت آن که من حتی قبل از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 طرفدار حضور امریکا برای نجات افغانستان بودم. در اوایل فکر میکردم امریکا برای مردم افغانستان یک آینده روشن و تابناک به ارمغان خواهد آورد متاسفانه این در مغز من یک موجد یک باور غلط بود. بعد از چند سال من به  این نتیجه رسیدم که امریکا زیر پرده مبارزه با تروریزم صرفاً اهداف و منافع خودش را دنبال می کند. 
درآن سال ها کشور ایران روابط صمیمانه ای برای همکاری با افغانستان با ما برقرار کرده بود. متاسفانه بعد از حضور طولانی امریکا در کشور من همچنان شاهد رانش بیشتر افغانستان به سوی جنگ و بی ثباتی هستم. 
افزون بر آن، امریکا با تاسیس یک زندان قوی درافغانستان، قوانین، آزادی و دموکراسی مذهبی در کشوررا زیرپا کرد. از سوی دیگر امریکا در برگزاری یک انتخابات آزاد موانعی خلق کرد و برای ما اجازه نداد به عنوان یک ملت آزاد تقویت شده و به خود بسنده گی برسیم. امریکا مدعی مبارزه با داعش است اما ما عملن می بینیم که چیزی اتفاق نیفتاده است. من باید بگویم که همکاری های منطقه باید درحضور یا درغیاب امریکا درافغانستان استحکام یابد.

من اظهارات شدیدالحن ترمپ برضد ایران را شنفتم وازین بابت خیلی متاسفتم. بدون تردید مردم امریکا از سخنان ترمپ استقبال نمی کنند و چنین اظهاراتی علیه یک کشور تاریخی و متمدن قابل قبول نیست.