-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۵, یکشنبه

داعش بازی ارگ - امریکا و امکان تشکیل حکومت خود مختار درهراتاستاد محقق رهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عضو محور «شورای نجات» درتهران سخنانی بر زبان آورد که هرگز پیش ازین چنین بی نقاب و پرصلابت بر زبان نیاورده بود.
به نظر می رسد اوضاع درافغانستان به شدت درحال تحول است و بستر های بلخ و فراه و هرات از میادین قریب الوقوع جنگ با داعش خواهد بود. 

محقق که عادتاً یک محافظه کار سیاسی است، درتهران آب سردی روی دست حکومت کابل ومتحدان بین المللی ریخت. این مانور قطعاً اعلام علنی جنگی است که مدت ها پیش شروع شده است. سخنان محقق از روی تصادف واحساسات نیست؛ برآیند کاملن حساب شدۀ یک دوره ای است که بعد از یک پایان، درحال آغاز است.

برچیدن گلیم داعش درعراق و سوریه، نومیدی زننده ای را نصیب طلا پرستان ریاض و شبکه های اطلاعاتی امریکا وانگلیس کرده است. دهلیز مرگ به نام افغانستان دراختیار امریکاست؛ اما این دهلیز از دو سوی شمال و غرب با خطر انسداد و فوران آتش هم مواجه است. اراضی افغانستان واپسین درآویزی عربستان، امریکا، پاکستان از یکسو و لشکرهای عملیاتی ایران، روسیه و ائتلاف ضد داعش- طالب در داخل افغانستان از سوی دیگر است؛ مگر این که یک معامله به نفع همه شکل بگیرد.

برش اصلی تیغ سخنان محقق به سوی امریکا بود که با شلیک اصطلاح «استکبارجهانی»، دیگرهیچ اجندایی را درخفا نگه نداشت. عطا محمد نور مدت ها پیش از وی این روند را طی کرده و منتظر شروع آخرین نبرد در میدان بلخ است که به عنوان پایتخت آتی داعش در ادبیات اطلاعاتی ارگ و امریکا تعریف شده است. جبهه مشترک بن سلمان، آی اس آی، اداره ترمپ و حکومت کابل در افغانستان قدم به قدم تقرب می کند و فصل اخطارهای رسانه ای هم تمام  است.

درسوریه وعراق چه دیدیم؟

 داعش با تمام ظرفیت پرابعاد جنگی واطلاعاتی در زادگاه وگهواره خودش تارومار شد مگر آیا درافغانستان ضمانتی برای پیروزی دارد؟ یادمان باشد که هرگاه داعش و دسته جات نیابتی امریکا وعربستان در فراه وهرات زمینگیر شوند و جنگ مزمن شکل مزمن اختیار کند، حشدشعبی افغانستانی ( لشکرریزرفی فاطمیون و فاطمیون درحال ظهور درداخل افغانستان) به قدرت قهار و بلامنازع در هرات، فراه وسپس گستره بامیان مبدل خواهد شد.

شکست احتمالی پروژه داعش علیه ایران بی هیچ بهانه ای یک دولت سایه یا فدرالی را درغرب افغانستان رقم می زند و این چنین دولتی، نسخه بعدی خود را در بلخ، حوزه پروان و حاشیه های کابل نشان خواهد داد. هرگاه لشکر فاطمیون پایش به هرات و فراه برسد و پایه هایش در زمین آن جا بچرخد مردم شیعه در داخل افغانستان برای گریز از خطر انتحاری و کشتارهای جمعی، از کابل و دیگر مناطق به غرب افغانستان روی آورده و یک ارتش عظیم از نوع حزب الله و حشدشعبی شکل می گیرد. هرگاه ایران دست به چنین کاری بزند، شیعیان افغانستان به قدرتی بالاتر از حزب الله لبنان مبدل خواهند شد. دلیلش این است که برای اکمالات دولت خود مختار هیچ چالشی نیست. بین تربت جام و هرات یک خیز فاصله است.
از پس این حوادث، از همین حالا حداقل اسکلت نیرومند یک قلمرو فدرالی به چشم می آید.