-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

پروژه زولانه اندازی انتخاباتی بر دست وپای حامد «کرزی»

 چه گونه می توان در برابر کرزی دیوار بالا کرد؛ هرگاه جزیره های قدرت در سطح بلخ، پروان و کابل بازهم دست به برپایی خرگاه انتخاباتی مشترک با کرزی بزنند؟ سوال درشت دیگر این است: رئیس جمهور قبلن «منتخب» چه کسی است؟
گزارش ها مشعر اند که حامد «کرزی» برای احراز قدرت سیاسی دو باره آماده می شود. دولت رسوای دکترغنی، کشور را به آستانه جنگ های خانه به خانه قومی نزدیک کرده و به سرعت منزوی شده است. امریکایی ها دیگر به او به عنوان امکانی قابل تمدید به هدف کنترول امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان نظر ندارند. گروه های موسوم به «ضدطالبان» که سخت از امریکایی ها و غنی دلخور اند دربرابر تحمیل دو باره غنی- عبدالله دست به مقاومت خواهند زد. طبیعی است که این ها با حامد کرزی، هم از نظر نزدیکی به روسیه- ایران وهم از بُعد مشارکت سیاسی چهارده ساله وجه مشترک دارند.

بنا برین اوضاع کشور خود به خود به نام کرزی به عنوان یک خان «درانی» سکه قدرت ضرب می زند.
کرزی درماه های اخیر بین دهلی و مسکو درآمد وشُد بوده و مقامات ایرانی نیز با وی منظم ملاقات می کنند. حتی وی در مصاحبه ای اعلام کرد که قصد دارد امریکا را از افغانستان بیرون براند. این پیام ها برای امریکایی اضطراب آور اند.

امریکایی ها راهی ندارند جز این که از بازسازی نفوذ کرزی که با فشار های علنی روسیه و ایران مرادف است؛ با زور یا صرف هزینه جلوگیری کنند؛ یا به ائتلاف شمال امتیاز سنگین بدهند که از وی فاصله بگیرند؛ یا دوسیه های جرم وفساد درباره کرزی به مطبوعات بدهند و یا آن که یک بار دیگر با خود کرزی ( درتفاهم با روسیه وایران) وارد یک سازش دیگر شوند. هدف اصلی افشاگری رحمت الله «نبیل»، «رأساً» و «حکماً» خالی کردن زیرپای حامد کرزی و به لجن کشیدن اعتبار سیاسی او است. این اسرار «امانتی» هرچند تاریخش تیر شده بود، لاجرم برای همین دوره پس انداز شده بود تا راه را در صورت لزوم به تشکیل دادگاه های انتخاباتی به نفع اجندای جامعه بین المللی باز کند. این فاش گری برای زمینه سازی جهت رد صلاحیت کردن کرزی کلید خورد.
حالا دو سوال مطرح است:  چه گونه می توان در برابر کرزی دیوار بالا کرد؛ هرگاه جزیره های قدرت در سطح بلخ، پروان و کابل بازهم دست به برپایی خرگاه انتخاباتی مشترک با کرزی بزنند؟ سوال درشت دیگر این است: رئیس جمهور قبلن «منتخب» چه کسی است؟ اوضاع طوری است که حتی ممکن است عمرداوود زی و انجنیر نبیل نیز پاسخ نهایی به این سوال نزد خود نداشته باشند.