-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

جلسات مهمی در بارگاه حکومت بلخ درجریان است

برخلاف گزارش های سبوتاژی، به جای موضوع برکناری استاد عطا، بحث در باره ایجاد یک اجماع بزرگ سیاسی ونظامی تحت رهبری وی درجریان است.


به نظر می رسد که شورای رهبری جمیعت و شورای نظار به طور کامل از دکترعبدالله روی گردان شده و از هرگونه نقش سازنده وی درجهت رسیدن به عدالت سیاسی درآینده قطع امید کرده است.
درین حال گزارش مشعر است که هیأت فرماندهان و سیاسیون اکنون در بلخ سرگرم جلسات فشرده است تا در رابطه به نقش استاد عطا درآینده تصمیم نهایی بگیرد. گزارش های اولیه حاکی اند که اجندای جلسات بیشتر نه روی برکناری استاد عطا بلکه بر ایجاد یک اجماع فراگیر سیاسی و دفاعی تحت رهبری وی متمرکز است. آخرین خبر مشعر است که استاد به محضر هیأت گفته است که هر تصمیمی که شورای رهبری جمیعت در مورد نقش سیاسی و موضع گیری های وی اتخاذ کند از آن تبعیت خواهد کرد.