-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

قمار عبث وحذفی دکترغنی دربرابر جنرال دوستم

 

افزون بر امور خارجی، مهندسی سیاست خارجی افغانستان از سوی متحدان خارجی انفجارات چند هسته ای را سبب خواهد شد.
 

 
طبق گزارش های علنی ناشده، حلقه کوچک دراطراف دکترغنی بعد از دقیق کردن اطلاعات در مورد بازگشت جنرال دوستم به افغانستان نخست تصمیم گرفته بود که پیشاپیش فیصله غیابی را مستقیم علیه خود جنرال دوستم صادر کنند تا دست آویزی بلامنازع در دست نیروهای امنیتی برای دستگیری وی باشد، اما بعدن بالاثر مشورت های چند روزه و صلاح پرسی از «همکاران بین المللی» قرار برین شد که دروهله اول به خاطر جلوگیری از کلان شدن یک غائله احتمالی از هدف گیری مستقیم جنرال پرهیز شود. بهتر است بادیگاردان خاص وی که لابد او را در بازگشت به کابل همرایی می کنند، هدف نخست دادگاه برای تعیین مجازات درنظر گرفته شوند. این سناریو بی تردید با گروه سید نورالله و همکارانش از قبل کوردینه شده است. به این ترتیب، زمینه برای کشانیدن جنرال به یک دایره ای بدون مخرج به طور «قانونی» فراهم می آید.
 
 اما یک منبع غیررسمی میگوید که هدف ازین اقدام، ترسانیدن و منصرف کردن دوستم از آمدن به افغانستان است.
 
بریدن حبس برای بادیگاران جنرال دوستم صرفن بیانگر دست پاچه گی وهراس نیست، اقدامی تنش آفرین به منظور سرپوش گذاشتن غیرقانونی براعتبار قانونی مقام و صلاحیت های معاون اول بر بنیاد مفاد قانون اساسی کشور است. دولت کابل با بیرون راندن معاون اول عملن از نظر مشروعیت می لنگد. مشروعیت تیم حاکم از دو طرف معروض به ابطال قانونی است. اول، عبور و نادیده گرفتن توافق نامه با دکترعبدالله نماینده اردوگاه ضد طالبان که در واقع برنده اصلی انتخابات بود. دوم، غصب مقام رسمی جنرال دوستم برخلاف قوانین نافذه؛ و هرگاه سلب حضور دوستم بخشی از ملاحظات حذفی باشد که هست، اسقاط خود به خودی مشروعیت تیم غنی- عبدالله نیز بخش جدا ناپذیر رفتار حکومت است. بدون آرای میلیونی جنرال دوستم، رسیدن پای غنی- اتمر به ارگ یک خواب آشفته و آرزوی محال بود. این دسته کوچک قصدن وعمدن  به سوی یک دره سقوط رانش دارد. اما اگر به حجم وابعاد این تلاش ها ده برابر اضافه شود، به احیای نظام تک قطبی و تک خیالی که ده ها سال است تاریخش به سر آمده فقط کسانی می توانند دل ببنند که به زوال عقل گرفتار آمده باشند.