-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه

شروع پروژه شلاق زنی برهیولای خفته بخارای شریف دربی بی سی


امریکا غیر از تقویت و اتحاد جدی و ناگزیر با جنرال دوستم و استاد عطا راه دیگری ندارد. درپروژه بخارا، سهم غنی- اتمر قابل محاسبه نیست.سرانجام برنامه «انتقال جنگ» از حوزه افغانستان به سوی بسترهای دست ناخورده آسیای میانه به عنوان مرحله جدید جنگ استراتیژیک که با استراتیژی جدید ترمپ کلید خورده، در دستور کار قرار گرفته و مراحل انجام تبلیغات و ترویج ذهنی این ایده از طریق شبکه فارسی بی بی سی شروع شده است.

مرثیه خوانی ترویجی سریالی برای امیرعالم خان و تزریق اطلاعات درباره زوال هژمونی اسلام سنتی بخارایی پس از یورش بلشویک های ازبک- تاجک در دهه دوم قرن بیست ابعاد تازه ای به خود گرفته است. اگربخارای سنتی که برای بسیاری ها یک آرمانشهر ناپدید شده به حساب می آید، با انفجار نوع داعشی سراز خواب کابوسی بردارد، یک موصل یا رقه جدید در همسایه گی افغانستان، چین و روسیه متولد خواهد شد.
 دری سازی دستگاه تبلیغاتی بی بی سی بخشی ازین برنامه است و بیدارسازی هیجان های انتقام اسلامی به هدف اعاده حیثیت مراکز اسلامی بخارای شریف هدف کلان تر بعدی است. ایستگاه اصلی این پروژه برای هیچ کس مشخص نیست و کلید این معما در دست ولادیمیر پوتین و مدیران اطلاعاتی امریکا و غرب نیز قرار ندارد. شروع این پروژه از افغانستان است اما ختم پروژه در دست هیچ کس نخواهد بود.  هرچند تاریخ این پروژه سپری شده اما این تجربه نوین جهادی حتی در حد اعمال فشار و امتیاز گیری از روسیه نیز به جایی نخواهد رسید، مگر این که بستر زیستی تاجکان درشمال کاملن با موج جدید جنگ و سرازیری عظیم لوژستیک جنگی درافغانستان ( درعقبه بخارا) همراه شود.
پروژه شلاق زنی برهیولای خفته اسلام بخارایی از طریق طالبان پشتون و القاعده عربی نا ممکن است. حکمتیار هم درین میدان از چلش افتاده و فقط روی شعار های داغ دیروز سوار است. اوریجینل سازی لشکر برای حریق باروت خشک تاریخی در بخارا کم کم درحال انجام است و دهشت افگنان مخالف روسیه از اقوام چچن، ازبک، تاجک، قزاق و اهالی قفقاز های متصل به روسیه مراحل تشکل نهایی خود را طی کرده اند. امری مهم قابل انجام این است که یک مدیریت عملیاتی درشمال افغانستان مستقر شود. این عملیات بدون حمایت مصلحتی جنرال دوستم، استاد عطا و مجامع قبلن ذخیره شدۀ افراطیون تاجک در کندز و صد ها مدارس مشکوک و سری در سراسر شمال، با شکست قبل از شروع رو به خواهد شد.