-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۵, یکشنبه

مسجد تاریخی اموی در حلب سوریه که از سوی گروه مسلمان داعش به مخروبه بدل شده با بودجه روسیه بازسازی می‌شود. این درحالی است که یونسکو از مسئولیت بازسازی این ساختمان با قدامت خود داری کرده است.