-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۲, جمعه

شاهدی دو پیلوت بالای دگروال سرپزشک قوای هوایی

روزنامه گاردین چاپ انگلیس با اشاره به رابطه جنسی سرپزشک قوای هوایی افغانستان با زنان نوشته است زنی که با وی رابطه جنسی برقرار کرده بود، از کارکنان قوای هوایی بوده است. همکاران دگروال رسول گفته اند که آن زن برای اجرای ترفیع خود به دفتر وی آمده بود و دگروال او را به رابطه جنسی وادار کرد. 
یک خلبان بدون افشای نامش به گاردین گفته است من می دانم که دگروال سرپزشک با چند زن دیگر نیز رابطه جنسی داشت.
 یک خلبان دیگربه روزنامه گفته است که سرهنگ یا دگروال مذکور با دختران دردفترش رابطه برقرار می کرد و با زنان شوخی های کراهت آمیزی انجام می داد. این دو خلبان به گاردین گفته اند که آن ها از ترس این مسایل را به هیچ کسی نگفته اند.