-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۹, پنجشنبه

صدراعظم پاکستان: حملات از خاک افغانستان سازماندهی می شود

اکسپرس تریبیون گزارش داد.
شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان اتهامات امریکا را که پاکستان به شبه نظامی پناه گاه فراهم می کند رد و گفت که حملات دراصل از مرز های افغانستان سرچشمه می گیرد. وی در مصاحبه با بلومبرگ به تاریخ 24 نوامبر اظهار داشت که پاکستان علیه تروریست ها دست به عمل می زند از جمله علیه شبکه حقانی که از داخل مرز ها سر برمی آورد. 
خاقان گفت ما از امریکایی ها خواسته ایم تا اطلاعات در مورد شبکه حقانی را دراختیار ما بگذارد تا ما برضد آن ها وارد اقدام شویم. خاقان بر دروغ و غداری خویش تا آن جا پیش رفت که مدعی شد:
حملات درمجموع از سرحدات افغانستان انجام می گیرد. ما حتی پایگاه های مهاجمان را نیز نشانی کرده ایم. رخنه سراسری در مرز ها از خاک افغانستان به حوادث روزانه مبدل شده است.