-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

گلبدین درتلاش گرفتن فرماندهی جنگ نیابتی عربستان درافغانستان

هارون «سمرقندی» خبر جالبی را همرسانی کرد.سفر احتمالی حکمتیار به ترکیه وسعودی و مخالفت های درون حزبی بی پیشینه !
گفته می شود قرار است حکمتیار به ترکیه و سعودی سفر کند. او ابتدا ترکیه می رود تا مشوره و حمایت های اردوغان را گرفته به عربستان سعودی برود و بخاطر رفتن به سعودی و جلب رضایت آن ها ریاست امور تشیع را منحل نموده است، که پیش از این به گونه اختصاصی ایجاد نموده بود واعضای اهل تشیع گروه حزب اسلامی شاخه حکمتیار توسط این اداره تنظیم می گردید؛ و با این کار خواسته رضایت سعودی را کسب کند وسفر با دست آورد داشته باشد؛ ولی این انحلال ریاست بخش اهل تشیع سبب مخالفت های شدید درون گروهی گردیده و بیشترین اعضای این بخش، شاخه حزب اسلامی حکمتیار را ترک و به حزب اسلامی شاخه ارغندیوال پیوسته است و گفته می شود مخالفت های میان گروهی افزایش قابل ملاحظه داشته و موقعیت درون گروهی حکمتیار یک افت بی پیشینه را نشان می دهد، و مخالفان درون گروهی حکمتیار ادعا دارند که حکمتیار در انحصار حلقه خانوادگی ، دامادان و گروه اروپایی حزب اسلامی قرار گرفته دیگران در تصمیم‌گیری ها نادیده گرفته شده است و دارای ارزش نمی باشند .