-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۷, سه‌شنبه

بعد از ختم «خلافت» نوبت به «دولت ولایت» رسیده است


گردباد های جنگ های استراتیژیک و بی تاریخ به سوی جزایرجنوب آسیا روان است.
 

شیکاگو تریبیون  درتازه ترین مقاله اش بعد از سوریه وعراق، دور فلیپین به عنوان یک بستر تروریزم اسلامی خط کشیده است. 
رزمنده گان نوع جدید اسلام گرایان خشن را «ولایت» نام داده است که قرار است از فلیپین سر بلند کنند. روزنامه در شرح عقبه ولایت اسلامی در فلیپین به ویدیوی منتشره داعش در جون ۲۰۱۶ اشاره کرده که در آن بین داعش و اسلامیست های موسوم به «مورو» درفلیپین روابط «رسمی» برقرار شده بود. مگر شیکاگو تریبیون آن قدر انصاف دارد که بنویسد درآن فیلم هنوز بحث تاسیس «ولایت» در فلیپین مطرح نشده بود. شیکاگو تریبیون آمار داده که به تعداد شانزده هزار جنگجوی داوطلب از جنوب آسیا به صف داعش در سوریه وعراق پیوسته بودند. 

اما ستیزه آفرینان اسلامی طرفدار داعش موفق شدند بر بخش های عمده ای از بزرگ ترین شهر فلیپین با جمیعت دو صدهزار نفری مسلط شوند. 

هرچند اسلام گراهای متحد داعش در فلیپین از توانایی برای تشکیل «دولت ولایت» بهره مند نشدند اما پیوند های ایدیولوژیک میان آنان به قوت وجود دارد و درحال گسترش است. شیکاگو تریبیون به دو آدرس جالب دیگر یعنی گروه ابوسیاف و گروه ماته اشاره کرده که با داعش مرتبط است و عملیات برای درهم کوبی آن ها به نتیجه نرسیده است. 
روزنامه امریکایی می نویسد که آسیای جنوب شرقی هم دیریست که از خشونت اسلامی در رنج است. به طورمثال کشورهمسایه فلیپین یعنی اندونیزیا پرجمیعت ترین کشور مسلمان درجهان قبل از حوادث ۹/۱۱ سپتامبر محل بود و باش رهبران القاعده بود. 

امریکا عملیات مبارزه علیه تروریزم در فلیپین را درسال ۲۰۱۵ پایان داد که درنتیجه همه پیروزی هایی که حاصل شده بود با خطر رو به رو شده است.  دراوایل ۲۰۱۷ یک گروه مرتبط به داعش یک شهر بزرگ را به تصرف در آورد. با آن که نشانه ای از تمایل و پشتیبانی امریکا از فلیپین برای آزاد سازی شهر موراوی از چنگ گروه های وابسته به داعش وجود دارد اما برای جلوگیری از تبدیل شدن فلیپین به پناهگاه امن تروریست های افراطی یک راه حل بلند مدت ضرور است.