-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۶, دوشنبه

عبدالله نافهمیده اجندای سپاه پاسداران را تایید کرد


برخلاف قیافه گیری عبدالله- اتمر کدام جبهه ای فعال جنگ علیه داعش درافغانستان به چشم نمی خورد. فقط داعش با طالب طرفدار روسیه درجنگ است.
دیروز فرمانده کل سپاه پاسداران ایران رسماً و نخستین بار اعلام کرد که «هسته های مقاومت در کشورهای منطقه» تشکیل شده است. پالیسی ایران این است که تمام جنگ های خود را به دور از مرزهای خویش هدایت و رهبری می کند؛ مانند یمن، غزه، بحران، عراق، سوریه و افغانستان. باید متوجه بود که «هسته های مقاومت» درافغانستان تنها به شیعیان محدود نمی شود؛ ایرانی ها مفرزه های عملیاتی وسیعی را در میان تاجکان و پشتون ها نیز در حوزه کابل، بلخ و هرات تشکیل داده اند.
یکی از محور های منطقه که پایتخت جدید داعش تعیین شده افغانستان است و خط السیر داعش هم از همین جا به سوی ولایات سنی نشین ایران ترسیم شده است.

اصلن نباید تعجب کرد که خبر هسته بندی مفرزه های اپراتیفی درکشورهای همجوار، با سخنان صریح تر استاد محقق همزمان بود. اما دکترعبدالله هرچند به شخصه بخشی از پروژه دولتی همکاری با داعش به شمار می رود، در جلسه شورای وزیران به طور نافهمیده، اما ظاهراً درعکس العمل به گفتار محقق، برتمامی امورات بازی با قطعه داعش به گونه دیگری مُهر تایید زد. وی گفت:

«پالیسی حکومت افغانستان این نیست که شهروندان اش در جنگ در بیرون از کشور بر ضد داعش کشته شوند و یا هم حضور داشته باشند، بل بر ضد داعش در داخل کشور مبارزه صورت گیرد.»

 او دروازه را بازگذاشت که «لشکرفاطمیون» باید درداخل کشور برضد داعش بجنگد. ترجمه وتفسیر سخن عبدالله مگر چیزی غیر ازین است؟ اگر اردوی ملی متشکل از افغان هاست؛ «هسته های مقاومت» که قطعات فاطمیون جزو آن است نیز متشکل از افغان ها می باشند که مکلف به جنگیدن با خون آشام های داعش اند. این همان نکته ای بود که درپس سخنان محقق و سرلشکرعلی جعفری مستتر بود.


لشکر هزاره های فاطمیون تا امروز در دفاع از اماکن مقدسه «اهل بیت» ( اما درحقیقت بر علیه عربستان وامریکا) درسوریه جنگید؛ حالا نوبت دفاع از اماکن مقدسه و هزاره در داخل افغانستان است. مهم ترین نکته این است که چرا هزاره های فاطمیون حق نداشته باشند که از دختر، زن، مرد و کودک هزاره که براساس شعار و فتوای داعش وپول عربستان، درجن درجن درتکیه خانه ها قتل عام می شوند، گلوی کودک شان درکمال قساوت بریده می شود وهیچ کسی هم به دادشان نمی رسد؛ در داخل افغانستان دفاع کنند؟

کرزی وغنی هریک به نوبه خویش طالب و داعش را برسر مردم افغانستان دو باره آوردند. مگر مردم چه گونه باید از خود دفاع کنند؟ کرزی ده سال تمام چیغ کشید که طالبان فرزندان افغان اند و حق دارند درخاک خود بجنگند؛ حالا چه کسی است ثابت کند که لشکرفاطمیون خارجی است و فرزندان «افغان» نیست؟