-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

دپلومات هندی: قلمرو افغانستان باید از هند آغاز شود


تایمز اف اندیا

اخیراً کتابی تحت عنوان «فروریزی دوران: عبور خطی از قلب افغان ها» به قلم راجیو دوگرا، دیپلمات سابق هندی از سوی انتشارات روپا منتشر شده است. راجیو دوگرا نویسنده کتاب، در کرسی سفارت هند در ایتالیا و رومانیا، فرستاده دایمی در سازمان ملل متحد و واپسین بار در کراچی کار کرده است. 
نویسنده درین کتاب می گوید: فرمانروایان و قدرت های بزرگ، از اسکندر تا چنگیز خان، از مغولان تا بریتانیا، از روس ها تا آمریکایی ها و حتی یک قدرت منطقه ای مانند پاکستان سعی کرده اند تا افغانستان را به استیلای خود در آورند. اما افغان ها دربرابر اجانب زانو خم نمی کنند. از همین رو، اسکندر نام آور گفته بود:
خداوند شما را از زهر مار کبری، از دندان های ببر و انتقام افغان ها دور کند. 

او می گوید که وی کاشف دوران های نفرین شده است. « من از اختراع استادانه روش های استعماری به وسیله انگلیس تکان خورده ام. آن ها ستم و اسبتدادی بی حدو مرزی راه انداختند و رسانه های انگلیسی بازوهای حمایتی شان بودند و کل جهان در برابر امپراتوری نیرومند بریتانیا کوتاه می آمد. 
به همین سان، او می گوید ازین که بریتانیا چه گونه تا حالا به طور سیستماتیک توافق نامه فریبنده «دیورند» را همچنان جاری نگهداشته است، شوکه شده است.

او به نشریه پی تی آی اظهار داشت کسی نمی داند که امیرعبدالرحمن خان که زبان انگلیسی را نه صحبت می کرد نه می نوشت، چطور با سرمارتیمر دیورند متن سند انگلیسی را به امضاء رسانید.

او می گوید، کتاب او نخستین اثر درجهان است که پرده از روی رازهای این موضوع برمی دارد. این کتاب مرثیه ای بر سوگ و نگون بختی های مردم ساده اما شجاع و دلاور است، آنانی که با اعتراضی پرهیجان وجدان جهانی را به تجدید نظر فرامیخوانند.
دوگرا در رابطه به این مساله که فکر نوشتن چنین کتابی چه گونه به سرش زد، می گوید که بعد از نوشتن در باره هند و پاکستان بالطبع باید به موضوع افغانستان می پرداخت. 
وی می گوید سیاست امریکا نسبت به افغانستان در مقایسه با دوره اوباما دگرگون شده است. بنا برین، تغییرات اجتناب ناپذیر جاری این فکر را درمن ایجاد کرد که درنتیجه داستانی را شرح دهم که پیش ازین هرگز گفته نشده است.  
او می گوید که پژوهش کار دشواری است.
دپلومات هندی می گوید: من در رشته تاریخ تحصیل نکرده ام اما آن چه شرح داده ام یک فصل مرموز تاریخ بود که بریتانیا می خواهد مردم آن را فراموش کنند. درجریان تحقیقات هیچ چیزی که مرا یاری برساند وجود نداشت؛ زیرا تا کنون هیچ کسی درین باره کتابی ننوشته بود. ازین رو، ظرف چندین ماه، من روزانه پانزده تا شانزده ساعت کار می کردم. اما سرانجام پاداش کار مستمر خود را گرفتم. من ازین که موفق به ارائه حقایق به افغان ها و مردم جهان شدم، شادمان هستم.
او توضیح می دهد که وی با به کارگیری مشترک مهارت یک دپلومات و کنجکاوی یک پژوهشگر سرانجام به سرنخ های حوادثی که در روز های زمستان ماه نوامبر سال 1983 درکابل روی داد، دست یافته است. 
او می گوید خط دیورند یک خط ساخته گی و تحمیلی است. همان گونه که در کتاب من اثبات شده، این خط هرگز به مفهوم مرز نیست. افغان ها هرگز آن را نپذیرفته و هر حکومتی که درافغانستان روی کار آمده، آن را رد کرده است.
او می گوید، به طور ایده آل، قلمرو افغانستان باید از هند آغاز شود. در واقع این مرز طبیعی و جغرافیایی بین هند و افغانستان است زیرا فرهنگ، زبان، روحیه های اجتماعی و در واقع DNA مردم غرب هند ( پاکستان) با ما در این سمت  رود اباسین یا سند متفاوت است.

اما انگلیس از جانب روسیه هراس داشت. درنتیجه، آن ها ساختار جعلی دیورند را بالای مردمانی که از آن رضایت نداشتند، تحمیل کردند. از نظر برخی ها، خط دیورند بزرگ ترین جنایت بریتانیا در قرن نوزده بود.
در باره این پرسش که افغانستان چه گونه می تواند ازین وضع رهایی یابد، نویسنده هندی می گوید افغانستان باید به تنهایی امور مربوط به خود را مدیریت کند . اما به نظر وی این بعید به نظر می رسد. اگر کماکان به مانند یک میدان کلان بازی شطرنج باقی بماند روزی کاسه صبر مردم لبریز خواهد شد و تمام پشتون ها درحمایت از آن اجماع خواهند کرد.
به نظر او به وضعیت بسیار مغلق کنونی پاسخ سرراستی سراغ نمی شود. 
تلاش های پاکستان به هدف ایجاد عمق استراتیژیک در افغانستان به حد کافی ناگوار بود. درحال حاضر، امریکا ایران، روسیه و چین و همچنان معجونی از طالبان، القاعده، آی اس آی و دیگر سازمان های تروریستی نیز تلاش دارند تا افغانستان را مطابق با خواسته های خود شان شکل بدهند؛ نتیجه این وضعیت یک تونل بست است
وی درباره نقش هند درافغانستان می گوید که دهلی نو فقط از حالا بلکه از زمان حصول استقلال به دنبال یک نفوذ پایدار درافغانستان بوده است. ما درافغانستان مدارس، سدهای هیدروالکتریکی آب، بزرگ راه ها و از همه مهم تر، درمیان مردم افغانستان اعتماد ایجاد کرده ایم که هند درتمام فصل ها واعصار دوست مردم افغانستان است.
 دوگرا آرزو های درازی برای آینده در سر دارد.  
می گوید: می خواهم توجه بیشتری به تماس مردم با مردم صورت دهم. برای انجام این کار به طور معنی داری، به یک دستگاه رایدویی و یک شبکه تلویزیونی به زبان پشتو ضرورت احساس می شود.