-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۶, سه‌شنبه

اعتماد معنی دار دربرابر خون آشام های طالب

شماری از افراد به خصوص برخی رسانه های منافق، درکمال تعمد رزیلانه و درعین حال ساده لوحی ازین که طالبان رد کرده اند که «مجاهدین» آن ها در تهاجم بر ساختمان تلویزیون شمشاد دست ندارند، به حسن نیت تروریزم و شکلیات جنگ جاری خود را باور مند نشان می دهند. این نوعی الاغ اندیشی خود به خودی است که نه افکار عمومی را مخدوش می کند ونه روی طالب را سفید می سازد.
 این حمله هزار درصد کار طالبان یا هم کیشان افراطی آن هاست که مالکان استخباراتی آن ها نام داعش را برآن ها نهاده اند.  درین شانزده سال، هیچ نیروی دیگری درصحنه وجود نداشته که کار طالبان را انجام دهد. این افتخار سیاه به پدیده خبیثه طالب و داعش ربط دارد. داعش و طالب روح و جسم یکدیگر اند.