-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

شروع مشورت ها در باره تامین امنیت پروژه تاپی

آذر نیوز به نقل از وینکاتا ناجندرا پراساد سفیر هند در عشق آباد نوشته است که کمیته اجرایی پروژه گاز ترکمنستان شامل نماینده گان افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند مشورت هایی را در رابطه به حصول اطمینان از تامین امنیت خط لوله گاز آغاز کرده اند. سفیر هند گفت که هند از خط لوله تاپی درحد وسیعی استفاده خواهد برد و امتداد لوله رسانایی گاز سطح رشد اقتصاد آن کشور را بالا خواهد برد.  
سفیر هند اظهارداشت که پروژه خط لوله گاز تاپی نه تنها درامر توسعه اجتماعی واقتصادی درمنطقه با اهمیت است بلکه به عنوان یکی راه حل صلح آمیز نیز مدد می رساند. انتظار می رود که در چهارچوب حمل ونقل گاز در داخل افغانستان زمینه برای اشتغال و درآمد مساعد شود.