-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۳, جمعه

حنیف اتمر درمسکو: حمایت شما از طالبان مساله حساس است

شعار آشتی ملی درافغانستان بازهم از مسکو شنیده شد.


روزنامه استار ستریپ به تازه گی نوشت که حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی دکترغنی به روز پنجشنبه درمحضر خبرنگاران گفت که وی از کرملین خواسته است برطالبان فشار بیاورد تا به مذاکره با کابل حاضر شوند. اتمر به روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران اظهار داشت که روسیه «نقش مؤثری» درآوردن ط
البان به میز مذاکره دارد و از همتای روسی خویش نیکولای پاتروشیف گفته است که اگر شما با طالبان درتماس هستید، لطفاً با بهره گیری ازین ارتباطات در جهت تقویت مذاکرات صلح اقدام کنید. طالبان نباید از تماس با روسیه به هدف ادامه جنگ بهره برداری کنند.
حنیف اتمر افزود که اتهامات وارده از سوی امریکا بر روسیه مبنی بر ارسال جنگ افزار و دیگر منابع جنگی به طالبان یک «مساله حساس» است. وی همچنان گفت که ادعا های اثبات ناشده در مورد کمک امریکا به داعش نیز مورد بررسی قرار بگیرد. 
حنیف اتمر به این مساله اشاره کرد که دولت کابل به روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و متحدان بین المللی پیشنهاد داده است که باید یک ماموریت حقیقت یاب به هدف بررسی چنین اتهامات آغاز شود. دیدار اتمر از مسکو درحالی صورت می گیرد که جدال روسیه بر سر افغانستان به اضافه اکرائین و سوریه بالا گرفته است.
نیکولای پاتروشیف مشاور شورای امنیت ملی روسیه به روز چهارشنبه یک نشست غیررسمی را با حضور نماینده گان افغانستان، و شش کشور آسیای میانه برگزار کرد. به گزارش انترفاکس، درین جلسه در باره تهدید های تروریزم، قاچاق مواد مخدر وهمچنان «آشتی ملی درافغانستان» صحبت شد.
حنیف اتمر صریحاً از اعمال فشار برطالبان سخن گفت و پاتریشیف ضمن حمایت از سخنان اتمر اظهار داشت که ما ازین موضع کابل به طورکامل حمایت می کنیم. وی گفت که آنان از طالبان خواسته اند که با فراخوان مذاکرات مستقیم با کابل لبیک بگویند و اگر آن ها دراستفاده ازین فرصت راه اشتباه بروند، خطای بزرگی را مرتکب خواهند شد.