-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه

تادیه سه لک دالر به همایون همایون از طرف بی بی گل غنی

دکترغنی گفته است که این مبلغ ناچیز از صندوق شخصی همسرایشان به همایون داده شده است.

یک منبع موثق به گزارشنامه افغانستان خبر داد که بی بی گل غنی همسر رئیس جمهور « از خزانه شخصی خود» مبلغ سه لک دالر برای همایون همایون از مدیران مشهور ولسی جرگه تادیه کرده است. منبع این خبر شخص همایون است و این اتفاق زمانی پیش آمد که روابط میان وی و ارگ شکر آب نشده بود ومعامله ها درجریان بود. همایون گفته است که غنی او را برای یک رشته مشورت ها به ارگ طلبید و درجریان صحبت ناگهان از جا بلند شد و به دفتر دیگر رفت و با سه بسته دالر برگشت و با تعارف مهربانانه به من پیشکش کرد و گفت: این تحفه ناچیز را بی بی گل خاص بره خودت روان کرده است. یک سنت آن از بیت المال نیست همه اش از صندوق شخصی ایشان است!