-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

به گزارش یو اس نیوز، کاخ سفید اکنون معتقد است که تمامی ابزارهای لازم برای مظفر شدن در جنگ افغانستان فراهم است. مجریان ارشد ترمپ از جمله جیمز متیس وزیردفاع وضاحت می دهند که آن دولت ترمپ آن چه را دولت های قبلی امریکا موفق به انجام آن نشده اند، انجام خواهد داد. یعنی شکست طالبان به وسیله نیروهای محلی درافغانستان به کمک ناتو وامریکا وایجاد یک دولت مورد حمایت مردم که قادر باشد از تبدیل دگرباره افغانستان به مکان امن تروریست ها جلوگیری کند.