-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

آیا رهبربلوچ پاکستان به مشوره هند ودولت کرزی از افغانستان خارج شد؟

هندوستان تایمز گزارش داد که براهوم داغ بوگتی رهبر ناسیونالیست های بلوچستان پاکستان که از هفت سال به این سو در سویس به سر می برد از دولت هند خواسته است درجهت افشای پرونده های بدرفتاری و لگدمال کردن حقوق بشری بلوچ ها درپاکستان کارهای بیشتری انجام دهد.
بوگتی ۳۵ ساله که از سوی حکومت سویس به حیث پناهنده پذیرفته نشده گفته است که هرچند وی با مقامات سفارت هند در سویس مذاکراتی داشته است اما تا کنون به دولت هندوستان درخواست پناهنده گی نداده است. وی گفت هرچند دولت هند با درنظرداشت ادامه سرکوب فعالان بلوچ پیشنهاداتی داده است اما فکر می کنم هرگاه حکومت هند نیز درخواست مرا برای پناهنده گی مانند حکومت سویس رد کند، برای من شرم آور است و من چنین چیزی را نمی خواهم.
براهوم داغ، نوه ( نواسه) اكبر بوگتی رهبر سالخورده سابق بلوچ های پاکستان است که در سال ۲۰۰۶ درنتیجه عملیات نظامی اردوی پاکستان که به دستور جنرال پرویز مشرف انجام شد کشته شد. خود براهوم به افغانستان متواری شد. درآن زمان بعد از آن که مشرف حکومت افغانستان را به خاطر حضور براهوم داغ زیر فشار گرفت، نواسه بوگتی به اروپا رفت.
به نظر می رسد که حکومت سویس از سوی پاکستان بارها تحت فشار قرار گرفته است. بوگتی گفت که تنها پاکستان مدعی است که من با چریک های بلوچ رابطه دارم. اما من یک حزب سیاسی را رهبری می کنم که برای حقوق مردم بلوچ متعهد است. اقدام سویس در تکرار این ادعا ها عجیب و یک طرفه است.