-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۶, سه‌شنبه

طالبان به اسم مستعار داعش حمله بر شمشاد را مسئولیت گرفت

طالبان به اسم مستعار داعش حمله جنایت بار بر شبکه تلویزیون شمشاد را برعهده گرفت. این تاکتیک اطلاعاتی دو هدف را دنبال می کند: کمرنگ نشان دادن جنایت ذاتی طالب ( ایجاد ضمانت امنیتی برای شبکه های نفوذی طالب در داخل دولت) و پر رنگ نمایی حضور گروه جعلی به نام داعش. ( تا توجه مردم به یک آدرس اشتباه معطوف شود)  درنتیجه این حقیقت که دراصل یک گروه از یک دست اداره می شود، زیر سوال برود.