-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

کمپاین عبور از غنی- عبدالله شروع شده است

ظاهرن دفاترحزب اسلامی تشکیل می دهند اما درحقیقت مفرزه های اطلاعاتی افراز می کنند.تیم ارگ شامل اتمر، اکیل حکیمی، استانکزی و خپلواک تصمیم گرفته اند تا با بازسازی تشکیلاتی و فعال سازی دفاتر استانی و شهری حزب اسلامی، از توان و ظرفیت های آن برای مهیا سازی شرایط پیروزی کاندیداهای مورد نظرشان در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری استفاده نمایند. 

به گفته یک مقام آگاه در وزارت دفاع، افزون بر این قرار است از دفاتر ایجاد شده حزب در سطح کشور بعنوان عناصر استخباراتی و منابع امنیتی خویش بهره برداری نمایند و بر همین مبنا حکمتیار پس از جلسات شورای مرکزی حزب توانست با امکاناتی که در اختیارش گذاشته شده کنگره سه روزه حزب اسلامی را در خیمه جرگه برگزار کند. هزینه برگزاری جلسات شورای مرکزی و کنگره حزب در خیمه جرگه را سفارت انگلیس و شورای اتمر تامین کرده و حدود 2000 نفر نیروی نظامی وظیفه حفاظت از اجلاس را برعهده داشته اند. 

به نظر می رسد یکی از اهداف شورای امنیت از ترغیب حکمتیار به بازسازی حزب و تعیین مسوولین تشکیلاتی آن در سطح کشور و برگزاری جلسات مذکور نوعی نمایش قدرت و توانمندی تشکیلاتی و سازمانی حزب در مقایسه با سایر احزاب و جریانات سیاسی که ناتوان از برگزاری چنین جلسات حزبی هستند و همچنین برای جلب توجه غرب و امریکا به حمایت از این گروه بوده است.
افزون بر این به نظر می رسد که انگلیسی ها و نیروهای وابسته به آن در داخل افغانستان بر خلاف آمریکایی ها به دنبال حذف آقای اشرف غنی از قدرت و به عبارتی عبور از غنی می باشند.