-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

نیکلسون: ازخیزک زدن های طالبان کاسته شده است


به گزارش سی ان بی سی، جنرال نیلکسون امریکایی می گوید که بلند پروازی های طالبان بعد از ضربات پرتلفاتی که بر آنان وارد آمد کاهش یافته است. وی گفت که حملات هوایی برطالبان درسال جاری سه برابر شده است. او افزود که عملیات نیروهای افغان و امریکایی به هدف کشتن و فلج کردن ماشین عواید مالی آنان از بابت تولید مواد مخدر ادامه خواهد یافت. 

نامبرده تصریح کرد که طیارات جنگی زیادی که از ماموریت جنگی درعراق وسوریه فارغ شده اند درجنگ افغانستان به کار گرفته می شوند.  فرمانده قوای ناتو وامریکایی درافغانستان افزود: رئیس جمهور نسبت به اراده ما برای پیروزی کامل برجنگ افغانستان هیچ شک و تردیدی ندارد. هدف استراتیژی ما تامین صلح است.