-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

گزارش مرموز در باره حمله به تلویزیون شمشاد

به حواله شبکه اطلاع رسانی افغانستان، یک گزارش تایید ناشده می رساند که حمله بر تلویزیون شمشاد از داخل تلویزیون صورت گرفته و هیچ حمله بیرونی بر این تلویزیون نشده است.
شب گذشه یکی از مراجعین تبلیغاتی به این تلویزیون به خبرنگار افتخاری ما در کابل گفت که درگیری داخلی باعث تشدید جنگ در داخل تلویزیون گردیده است.

وی ادامه داد که فردی با فرد دیگری درگیر شده و پس از مشاجره نارنجکی (بمب دستی) را بسوی دیگری پرتاب کرد که منفجر نشد و وی نارنجک دومی را انداخت که باعث انفجار گردید و سپس درگیری مسلحانه شروع شد.

وی تاکید کرد که هیچ مهاجم بیرونی وارد تلویزیون شمشاد نشده و این یک درگیری داخلی بوده است که به آن رنگ و بوی حمله طالبانی داده شده است. گفته شده بود که سه نفر انتحاری به ساختمان تلویزیون داخل شده اند اما تا کنون معلوم نشد که انتحاری ها کجا شدند و اجساد شان کجاست. مهم ترین نکته است که هرگاه سه انتحاری داخل ستدیو ها می شود چه بعد از مدتی کوتاه نشرات تلویزیون از سر گرفته می شود.
این نخستین بار است که سه مهاجم در داخل تعمیر وارد می شود اما رقم تلفات درحد هیچ است!