-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

پروژه انتقال برق (توتاپ) آغاز می شود

کار احداث دستگاه های انتقال برق در خاک ترکمنستان تکمیل شده و در بخش افغانستان و پاکستان نیز ادامه دارد.
 

 
به گزارش روزنامه خاورمیانه ترکمنستان، این کشور در چارچوب طرح تركمنستان-ازبکستان-تاجیکستان-افغانستان-پاکستان کار عملی در رابطه به اجرای پروژه بین المللی انتقال برق(TUTAP) را آغاز می کند.
 درگزارش گفته شده که افغانستان درجایگاه گیرنده و انتقال دهنده برق با تغییرات واقعی رو به رو خواهد شد.
 
 در مرحله  نخست سرمایه گذاری های اولیه پروژه TUTAP اتحاد سیستم های انرژی ترکمنستان و افغانستان را تامین می کند.
برای انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان پروژه احداث یک خط هوایی ۵۰۰ کیلووات در دست بررسی است و ترکمنستان درحال حاضر انرژی برق را به بهای کم به افغانستان می فروشد.
ساخت وساز دستگاه های انتقال برق توتاپ دربخش ترکمنستان در دسامبر 2015 آغاز شد و کار آماده سازی در بخش های افغانستان و پاکستان ادامه دارد.
ترکمنستان قصد دارد تا سال 2020 سطح تولید برق را تا 27.4 میلیارد کیلووات ساعت بالا ببرد و تا سال 2030 این میزان را تا 35.5 میلیارد کیلووات ساعت افزایش دهد.