-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه

طلا پرستان گنده گنده شهزاده نو رسیده را قبول ندارند

پیک نت: وقایعی در عربستان جریان دارد که نام واقعی آن جنگ قدرت برای نشستن بر تخت سلطنتی این کشور، پس از فوت پادشاه کنونی آن است. این که امریکا و اسرائیل و انگلیس و ... پشت این جنگ قدرت سنگر گرفته باشند نه دور از انتظار است و نه تعجب آور. کشوری خوابیده روی ذخیره عظیم نفت که دندان جنگی اش را هم تیز کرده اند. بنابراین، نمی توانند نسبت به جنگ قدرتی که جریان دارد بی تفاوت باشند. 
زمینه ساز این جنگ و دخالت خارجی در آن، چیزی نیست جز قدرت متمرکز در درون کاخ سلطنتی و میان شاهزادگانی که هر کدام خود را کمتر از دیگری برای نشستن بر تخت سلطنت نمی دانند. ولیعهد کنونی را قبول ندارند و سهم خویش را از قدرت و ثروت می خواهند. نه تنها می خواهند، بلکه نگران به خطر افتادن آن هستند. شاهزادگانی که سهامداران کنسرن های غول پیکر جهانی اند. کودتائی که ولیعهد این کشور، پیش از جان به جان آفرین تسلیم کردن پادشاه سازمان داده، ریشه اش اینجاست و ماهی طلائی با فلس های سیاه نفتی که امریکا و اسرائیل و انگلیس برای آن قلاب انداخته اند هنوز روی موج خون و انتقام سوار است و به ساحل قدرت نرسیده است. وقایع جاری در عربستان همان آینه ایست که ایران در برابر خود دارد.