-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۳۰, سه‌شنبه

بیداد استاد «کچالو» هایی که به اندازه نیم شاگردان شان سویه و ظرفیت ندارند

مهدی ثاقب

اشاره: عنوان از گزارشنامه افغانستان است.


دختری با تمام مشکلات آن هم در فضای کاملا سنتی جامعه از دایکندی به کابل می آید و در رشتۀ وترنری دانشگاه کابل درس می خواند، سال آخر را نیز به اتمام میرساند، ظاهرا پس از رد شدن چند بارۀ مونوگراف او توسط استادش دست به خودکشی می زند، مدیر لیلیه در اینکار اهمال می کند و حتی تصمیم به اخراج او از لیلیه می گیرد، او را به شفاخانۀ دولتی می برند، در آنجا نیز او را به صورت غیر انسانی نمی پذیرند، این اتلاف وقت وضعیت صحی او را خراب تر می کند، زمانی که زهرا را به شفاخانۀ خصوصی می برند او دیگر جان داده است؛ هر چند در ظاهر امر زهرا تصمیمی گرفته است که خود عامل آن است اما ریشه های این تصمیم برمی گردد به سیستم خراب و کاملا نادرست دانشگاه کابل... در اینجا لازم است لایه های پنهان این خودکشی باید از زیر زبان این استاد کشیده شود، مدیر لیلیه باید مورد بازخواست قرار گیرد و رییس شفاخانۀ دولتی برای عدم پذیرش یک مریض در حال مرگ پاسخگو باشد؛ امروز اگر این موضوع بصورت جدی رسیده گی نشود فردا شاید یکی از ما در یک فرجام تلخ دچار چنین حالتِ رقت باری قربانی شویم.