-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

شش هلیکوپترجنگی افغانستان به مسکو فرستاده می شوند


هلیکوپترهای جنگی به کمک مالی هند در اختیار افغانستان قرار داده می شوند.
 

 
هند به سلسله کمک های نظامی به افغانستان تصمیم گرفته است که شش چرخبال جنگی ساخت شوروی سابق را بعد از تعمیرات اساسی در روسیه دو باره در اختیار افغانستان قرار دهد.  یک گروه از متخصصان نیروی هوایی هند اخیرن جهت ارزیابی هلیکوپترهای جنگی سابقه به افغانستان سفر کرده است. این تیم نتیجه گرفته است که برخی کارهای بازسازی طیاره ها درقوای هوایی هند انجام می شود اما بازسازی کامل چرخبال ها به هزینه هند باید در روسیه انجام شود.
منبع خبررسانی موسوم به  ThePrint به نقل از مقامات دولتی هند نوشته است براساس ارزیابی های انجام شده هند درنظر دارد با مسکو درین باره به توافقاتی دست یابد. با این حال به نوشته دی پرینت پاکستان تحرکات هند را به شدت تحت نظر دارد و با گسترش همکاری های استراتیژیک با روسیه راه دیگری را در پیش گرفته است. تلاش های پاکستان که به هدف مقابله با نفوذ هند در افغانستان انجام می گیرند از حمایت چین برخوردار است. دکترغنی درجریان دیدار از دهلی جدید درماه گذشته گفته بود که حکومت وی از ورود چرخبال های بیشتر نظامی استقبال می کند.
درهمین حال دهلی نو و مسکو در مذاکرات دو جانبه روی گشایش یک مرکز تعمیرات طیارات و تجهیزات قدیمی که در حال حاضر در روسیه کاربرد ندارند به موافقه دست یافته اند.