-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

افشای سند مربوط به فرار مالیاتی ملکه انگلیس


بیش از سیزده میلیون سند فرار مالیاتی سیاستمداران، صاحب منصبان، افراد سرشناس و مقامات کشورهای مختلف از جمله ملکه انگلیس افشا شد. این اسناد نشان می دهد چطور صاحبان قدرت بصورت مخفیانه از گریزگاههایی برای فرار مالیاتی استفاده می کردند. سال گذشته نیز انبوهی از اسناد که به اسناد پاناما شهرت یافت منتشر و در آن نیز معلوم شد شمار زیادی از صاحب منصبان و سرمایه داران و مقامات و خانواده های آنان برای نپرداختن مالیات از گریزگاههای مالیاتی بهره می بردند که پدر نخست وزیر پیشین انگلیس از جمله آنان بود.

این اسناد لو رفته همچون اسناد پاناما از یک شرکت فراساحلی به دست روزنامه آلمانی زودویچه تسایتونگ رسید تا اقدام مخفیانه صدها فرد و شرکت بر ملا شود.