-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۳۰, سه‌شنبه

این گل محمد از کدام طبقه عرش گواهینامه دارد که دانشجوی سخت کوشی را به کار شاق و برده گی برای خودش کشانده بود؟


من از ایوب «اروین» گرامی به حیث یک خبرنویس حرفه ای انتظار دارم که نوک پرگار را بر عملکرد آن بی سواد «پخسه» که نام استاد رویش گذاشته اند، بگرداند.ایوب «اروین» با اشاره به تظاهرات سوگواران به مرگ زهرا خاوری نوشته است: تظاهرات دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به "رد مکرر و منجر به مرگ" پایان نامه دانشجوی دختری که اخیرا دست به خودکشی زد. گفته شده که پایان نامه این دانشجو پنج یا شش بار رد شده بوده. داستان هایی از رد این پایان بیان شده که شده با توجه به ربط آن به مرکز اکادمیکی مثل دانشگاه، عجیب به نظر می‌رسد.
وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده که این موضوع را بررسی می‌کند.
اروین گرامی، شرح ماجرا را به نقطه اصلی متمرکز کنید. این شخصی که «استاد» بوده، چه میزان سطح وقابلیت دارد که به چنین جنایتی دست زده است؟ من درحیرتم که همه از خود کشی زهرا حرف می زنند؛ اما کسی موقعیت، نحوۀ برخورد، معیار شکنی و خیره سری آن استاد را مورد بحث قرار نمی دهد.