-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۶, دوشنبه

حاشیه ای بر جعلیات شاخ دار خانه سامان مکتب فرانکفورت

پاسخ فطرت به سپنتا!
کاپی از برگه عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی:درین روز ها غوغایی براه افتاد که مشاور امنیت ملی اسبق آقای رنگین دادفر سپنتا کتابی را رونمایی کرده وبعضی از رسانه های مافیایی هم آن را خیلی بزرگ جلوه داده وبرایش پوشش خبری وسیعی فراهم کردند. درگوشه ازین کتاب به عنوانی تحت نام بحران کابل بانک برخوردم که توجه مرا جلب کرد. وقتی که قدری پیش رفتم دیدم که این تیوریسن به اصطلاح دموکرات ومعتقد به اصول دموکراسی کمترین معلوماتی هم درمورد بحران کابل بانک نداشته ومانند سایر رفقای چاپلوس خود عزیزالله لودین واسحاق الکو تلاش به خرج داده است که جنایات مالی بادار سخاوتمند ونزدیکان ایشان را از انظار پنهان نماید وتمام بار ملامتی را بدوش بانک مرکزی افغانستان بگذارد.

 او دریکی ازصفحات این بحث بیان نموده که گویا رییس بانک مرکزی پنهان کاری کرد ووقتی که پنهان کاری برایش دیگر ممکن نبود به امریکا فرار نمود. اما او حد اقل جرات نکرد که بگوید رییس بانک مرکزی جهت حصول پول بیت المال چه روش های موثری پیشنهاد کرده بود که متاسفانه نه تنها به طاق نسیان سپرده شد بلکه جوانب ذینفع کابل بانک واز جمله رییس جمهور وقت به قصد جان او شدند ودر صدد خاموش کردن صدای او برآمدند. او تلاش به خرج داده که ثابت کند که گویا آقای کرزی درین رسوایی هیچ نقشی نداشته است وبرادر او وبرادر آقای فهیم هم پول های مقروضیت ذمت خویش را پرداخته اند. او بی خبرازین است که حسابرسان مستقل بین المللی، کرول اسوسیتس پول های هنگفتی را که مقدار آن به ده ها ملیون می رسد ذمت محمود کرزی برادر رییس جمهور وقت وحصین فهیم برادر معاون اول او ثابت کرده اند که ایشان با جعل وتذویر ازکابل بانک برداشت نموده بودند وتا کنون بازپس نه پرداخته اند. جهت اثبات این ادعا من از مقامات محترم بانک مرکزی افغانستان دردمندانه تقاضا می نمایم که این راپور دوصدوهفتاد وهفت صفحه ای را به دست نشر بسپارند تا دروغ های شاخدار وپنهان کاری های آقای سپنتا به همگان برملا گردد. این راپور به دستور آقای حامد کرزی از نشر باز ماند و تا امروز در دفتر بانک مرکزی افغانستان محبوس باقی مانده است. در تهیه این راپور حدود هفده ملیون دالر به مصرف رسید بود.

همچنان آقای سپنتا به ضیافتی اشاره نموده که آقای کرزی به افتخار متهمین کابل بانک درقصر گلخانه ترتیب داده بود و در آن تصامیم نادرست و خاینانه اتخاذ نمود که مایه تاثر هر انسان صادق ووطن دوست گردید و پروسه حصول قرضه های کابل بانک را کلا با شکست مواجه ساخت. اقای سپنتا نه تنها جریان این ضیافت وگفتگوهای انجام شده در آن را غلط و خلاف واقعیت بیان کرده اند بلکه حتی تاریخ این ضیافت را نیز غلط تحریر کرده اند. این ضافت در 22 ماه می 2011 ترتیب شده بود نه در 21 ماه می 2011. همچنان ایشان به یک جلسه دیگر به تاریخ 24 ماه می2011 اشاره میکند که اصلا صورت نگرفته بود وغلطی ها وجعلیات ازین قبیل درین کتاب فراوان به چشم می خورد که از حوصله این گزارش کوتاه فیسبوکی بیرون است. 

دراین کتاب مملو از جعلیات، آقای تیوریسن قلم بدست تلاش کرده که معلومات نادرست وکلا عاری از حقیقت را به خورد مردم بدهد و بدین وسیله بتواند بهای همان مدد معاش ها و بخششی های بزرگی را که از پول استخبارات کشور های متعدد به شمول استخبارات ایران وغیره به ارگ سرازیر میشد و بی حساب به جیب سردمدار بزرگ ارگ وقطرات آن به جیب این به اصطلاح دموکرات ها می ریخت را جبران نماید. 
من یه آقای سپنتا یک توصیه دارم و آن اینکه شما مطمئن باشید که ملت افغانستان یک ملت بافهم وبا درایت است ومیان کسانی که برای بیان حقیقت قربانی داده اند وبرای حصول پول بیت المال جان خود را به خطر انداخته اند واشخاص چاپلوسی که به خاطر ثروتمند شدن وبقای کرسی تن به هرذلت داده اند فرق می گذارند. آن ها میدانند که کسانی که گاهی ماویست هستند و باز با وزش یک باد دفعتا ازمبارزه قهرآمیز دست می کشند و دموکرات می شوند و گاهی هم به اصول دموکراسی معتقد می گردند اصلا جز کسب قدرت وشهرت وپول آرمان دیگری ندارند. 
ما که معتقد به خداوند رب العزت و قدرت بیکران اوهستیم بدین باور هستیم که هرکسی را که خداوند عزت بدهد کسی با نشر مجموعه از ورق پاره ها وجعلیات چیزی از عزت او کم کرده نمی تواند. بادار شما آغای کرزی با ده ها کانال تلویزیونی تلاش کرد که بار ملامتی را ازگردن خود وخانواده اش بدوش من وچند جوان صادق و با ایمان بانک مرکزی بگذارد. اما مردم ما خوب میدانند که چه کسانی برای حصول پول های غارت شده مردم تلاش کرده اند وچه کسانی کابل بانک را چپاول کردند، فابریکه سمنت غوری ومعدن ذغال سنگ کرکر راتا سالیان زیاد بهره برداری کردند وده ها هزار جریب زمین عینو مینه را غصب کردند و حوزه نفتی آمو دریا را با تقلب بنام به شرکت چینایی تحویل نزدیکان خود دادند وپول های زیادی را از استخبارات کشور های متعدد بدست آوردند واز مقامات مالیاتی کشور نه تنها پنهان کردند بلکه حتی مالیه آن را هم نه پرداختند. 
من شخصا از شما تقاضا می نمایم که اگر واقعا صادق هستید وراست می گویید بیایید یک جرات اخلاقی به نمایش بگذارید و شرح تمام پول های معاش، مدد معاش وبخششی ها ی بدست آمده وشرح مالیات پرداخته شده تان به وزارت محترم مالیه را نیز به دسترس رسانه ها قرار بدهید همانگونه این مجموعه از جعلیات را بدست نشر سپردید. هرچند می دانم که بسیاری از معاملات شما و بادار شما در شورای امنیت کمتر ثبت وراجستر میشد.