-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه

دشمن شعوری بر نابودی ما سوگند خورده است

به نظر می رسد که دست هایی کار می کند که حکومت بلخ به اقدام مسلحانه و انسداد راه سالنگ و سقوط ولایات شمال دست بزند.احمد ولی «مسعود» از نامزد های ریاست جمهوری، دراعلامیه ای تصریح کرده است که حمله انتحاری که به روز پنجشنبه نسل جوان مقاومت را هدف گرفت، بعد از آن پلان شده بود که غنی- عبدالله در توطئه شان به هدف «حذف» والی بلخ ناکام شدند. ولی مسعود به طور بی پرده از «دشمن شعوری در سنگر حکومت، در میان دولت، در داخل نظام» نام برده است..
دراعلامیه ولی مسعود آمده است: «عزم کرده اند تا مجاهدین و مقاومتگران را و افتخارات شان را یکسره نابود سازند.»

وی راه برون رفت از وضع اضطراب انگیز کنونی را « ایجاد حکومت موقت، انعقاد لویه جرگه و انتخابات زودهنگام» پیشنهاد کرده است.