-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

شورایی که در اصل تسهیل کننده جنگ است

درحالی که هیچ نشانه ای از صلح در هیچ نقطه ای از کشور به چشم نمی خورد، بزنس برسر تأمینات مالی فوق عادی این نهاد دروغین بازارش سخت گرم است و متولیان بزنس یک دیگر را به دست پس می زنند تا کس دیگری جایگیر موقعیت طلایی ایشان نشود مثلاً کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید دکترغنی به او اطمینان داده که هیچ نهاد و شخص دیگری به جز شورای عالی صلح در رابطه به گفت‌وگوهای صلح وظیفه و مسئولیتی ندارد. وی از وظیفه و مسئولیت نقد و امور غیر نقدی و فرضی شورای صلح چیزی بر زبان نیاورده است.