-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

نیکلسون: درافغانستان، کاری خواهیم کرد، کارستان

ادعای باور نکردنی جنرال: ما در شانزده سال اخیر در افغانستان با امکانات وظرفیت های اندک سرگرم جنگ بوده ایم.
روزنامه غربی موسوم به بریت بارت ( .breitbart) خبر داده است که تعداد سربازان ائتلاف بین المللی ضد تروریزم در سال آینده که با داعش و طالبان به میدان نبرد آورده می شوند، به 2500 تن بالغ خواهد شد که از آن جمله 16 هزار تن از آنان سربازان ارتش امریکا خواهند بود.
روزنامه نکته نظر پرسش برانگیزی را از جنرال نیکلسون فرمانده امریکایی نقل کرده است. 

جنرال نیکلسون به روز چهار شنبه هفته گذشته در بروکسل در محضر خبرنگاران گفته است که ما در شانزده سال اخیر در افغانستان با امکانات وظرفیت های اندک سرگرم جنگ بوده ایم . بنا برین در آن سال ها در مقابله با میزان بلند خطرات جنگ، ما در کمترین سطح توانایی های لازم قرار داشتیم و درجه امکانات موجود ما در حد هشتاد درصد بود. او از متحدان جهانی امریکا تقاضا کرد که با ارایه کمک های بیشتر، سطح قابلیت های جنگی در افغانستان را به صد درصد برسانند. 
پس ادعای مصرف شش صد یا هفت صد میلیارد دالر در جنگ افغانستان روی چه حقایقی استوار است؟
نیکلسون سپس چنین ادعا کرد:
ما ضرورت داریم که متحدان ما در پرکردن خالیگاه ها اقدام کنند. به این ترتیب امریکایی ها به خصوص با استفاده از صلاحیت های نظامیان امریکایی درحمایت از اردوی افغانستان، به انجام کارهایی موفق خواهند شد که فقط امریکایی ها می توانند چنین کارهایی را انجام دهند. ما برای متحدان خویش با صراحت اتمام حجت کرده ایم که ما واقعاً به کمک آنان نیاز داریم.