-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۳, سه‌شنبه

ترجمه نام کتاب در باره جنرال دوستم اشتباه نیست

شماری از کاربران شبکه های مجازی، واژه ترکیبی و اسمی The last warlord در کتاب براین گلاین ویلیامزرا صرفن جنگ سالار ترجمه کرده اند. این کتاب درشرح کارنامه های جنرال افسانه ای (دوستم) تحریر شده است. کاربرد واژه جنگ سالار درادبیات مروج کنونی ما بیشتر به همان رنگ و انتباهی که در سالیان اخیر در میان اقطاب با هم رقیب و غالب با هم دشمن معمول بوده، در ترجمه نام کتاب ویلیامز نیز مصداق گرفته شده است. اما معنای وارلورد صرفن جنبه منفی ندارد. این وجه تسمیه که بیشتر در ادبیات نظامی به کار می رود، بیشترینه جنبه های مثبت یک فرمانده ورزیده و کارکشته را بیان می دارد و این اصطلاح درنام کتابی که در باره جنرال دوستم به زبان انگلیسی نگاشته شده، «سپه سالار» ترجمه شده است که اشتباه نیست بلکه مفهوم غنی تری را درتعریف یک فرمانده عالیجاه به دست می دهد.