-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۰, جمعه

ظاهر قدیر به حکومت کابل 12 ساعت مهلت داد تا از ممانعت سفر والی بلخ و باتور دوستم به جرگه قندهار دست بردارد.