-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه

پول به جیب وکیل ها می رود، دیگران شادمانی می کنند!

من درحیرتم به روزمره اندیشی های اکثر کاربران درشبکه های ارتباطی که رای بری و رای گیری چند وزیر وابسته به ارگ را چنان حیاتی و مهم تلقی کرده اند که ساعت ها از اعلان مکرر تایید ولسی جرگه برای انتخاب وزیران خسته نمی شوند! مگر چه امری مهم اتفاق افتاده است؟ این وزیران بدون تایید ولسی جرگه هم کار خود را می کردند، تنها تفاوتی که حادث شد این بود که مبالغ تازه ای از هزینه دولت به جیب اعضای ولسی جرگه ریخته شد و تمام. زین پس، همان آش است وهمان کاسه و استمرار فساد فراگیر اداری و غارتی که به عادت تبدیل شده است.