-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

منتظر چى هستى؟

کاربران: تهران چرا نشستى، منتظر چى هستى
تهران چرا نشستى
منتظر چى هستى

این نوشته طی ساعات گذشته به طور گسترده توسط کاربران شبکه های اجتماعی در ایران در حال گردش است.