-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۸, جمعه

روسیه و ایران به جنگ افغانستان وارد می شوند


قاعدۀ جنگ اطلاعاتی این است که برای گذار از یک مرحله عملیاتی به فصل متفاوت رویارویی، یک هدف مشخص تر و پرتلفات تر آماج قرار می گیرد. حمله بر مرکز تبیان درکابل وابسته به نهاد ترویجی اهل بیت که زیر پوشش آیت الله شیرازی قرار دارد، نشان می دهد که بازی با ورق داعش درافغانستان با تکرار قواعد وحشت آفرینی آن گروه در عراق و شام، اکنون در افغانستان آغاز شده است. این رویداد پای روسیه و ایران را به طور مستقیم در جنگ علیه داعش در قلمرو افغانستان زود تر از موعد مقرر می کشاند. پوتین صریح اعلام کرد که داعش را درهمان جایی سرکوب می کنیم که درآن جا حضور دارد. ایران بارها رسماً اعلام کرده است که با پدیده تکفیری داعش در خارج از مرزها دست و پنجه خواهد داد و منتظر نخواهد نشست که داعش به خاک ایران رخنه کند.